logo


Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler

Vizyon
 
» Eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen yenilikçi, girişimci lider bir sağlık üniversitesi olmak.

 

Misyon

» Sağlığın her alanında bilgi üreten ve uygulama sorumluluğu taşıyan, öğrenci odaklı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, dünya standartlarında eğitim ve hizmet vermek.

 

Amaç

» Sağlık alanında (disiplinler arası branşlar dahil) yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanacağı tematik bir üniversite olmak,
» Ülkemizin sağlık sorunları üzerine araştırmalar gerçekleştirecek, katma değer oluşturabilecek, yüksek kaliteli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek,
» 2023 vizyonuna hizmet edecek şekilde, sağlık alanında AR-GE’ye ağırlık verip ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde üretime katkı sağlamak.

 

Hedefler

» Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak,
» Öğretim elemanlarını teşvik eden bir alt yapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme sistemi oluşturmak,
» Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve başarılarını ödüllendirmek,
» Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
» Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim, araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak,
» Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda birim ve bölümler açmak,
» Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan tüm sağlık mesleklerinde eğitim vermek,
» Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni sağlık branşlarında nitelikli öğretim elemanlarıyla en kaliteli eğitimin yapılmasını sağlamak,
» Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay–dikey, kendi içinde ve paydaşlarıyla entegrasyon gibi sağlık alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası yürütmek,
» Güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek,
» Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları oluşturmak,
» Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerini sağlamak,
» Sağlık eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.


↓