Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler

 • Eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen yenilikçi, girişimci lider bir sağlık üniversitesi olmak.

 

Misyon

 • Sağlığın her alanında bilgi üreten ve uygulama sorumluluğu taşıyan, öğrenci odaklı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, dünya standartlarında eğitim ve hizmet vermek.

 

Amaç

 • Sağlık alanında (disiplinler arası branşlar dahil) yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanacağı tematik bir üniversite olmak,
 • Ülkemizin sağlık sorunları üzerine araştırmalar gerçekleştirecek, katma değer oluşturabilecek, yüksek kaliteli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek,
 • 2023 vizyonuna hizmet edecek şekilde, sağlık alanında AR-GE’ye ağırlık verip ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde üretime katkı sağlamak.

 

Hedefler

 • Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak,
 • Öğretim elemanlarını teşvik eden bir alt yapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme sistemi oluşturmak,
 • Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve başarılarını ödüllendirmek,
 • Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
 • Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim, araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak,
 • Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda birim ve bölümler açmak,
 • Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan tüm sağlık mesleklerinde eğitim vermek,
 • Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni sağlık branşlarında nitelikli öğretim elemanlarıyla en kaliteli eğitimin yapılmasını sağlamak,
 • Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay–dikey, kendi içinde ve paydaşlarıyla entegrasyon gibi sağlık alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası yürütmek,
 • Güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek,
 • Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları oluşturmak,
 • Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerini sağlamak,
 • Sağlık eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.
  Başa Dön


↓