Bilgisayar Destekli
İlaç Tasarımı Kursu

(Uygulamalı)
( 11-12 Mayıs 2015, Biruni Üniversitesi, İstanbul )

Organizasyon Komitesi:
Prof. Dr. Ayfer YALÇIN, Biruni Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulilah ECE, Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Arş. Gör. Göksun DEMİREL
, Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ayfer YALÇIN, Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. İlkay YILDIZ, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Serdar DURDAĞI, Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulilah ECE, Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Kader ŞAHİN, Bursa Orhan Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Uygulama: 

Dr. Thomas Steinbrecher, Schrödinger, Inc., New York
Biruni Üniversitesi
“Bilimin Geleceği”

smdd


Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursumuz (Uygulamalı), Eczacılık Fakültemizde başarıyla gerçekleştirildi.
Detaylar için soldaki menüye bakabilirsiniz.

Kurs Hakkında

Şüphesiz ki ilaç tasarımı; çok basamaklı ve multi disipliner olmasına , uzun uğraşlar gerektirmesine rağmen tıp, farmakoloji, kimya ve benzeri bir çok alandaki bilim insanının ilgisini çekmektedir. Geleneksel ilaç keşfinin hem uzun zaman alması hem de maddi külfetinin yüksek olması sebebiyle, ilaç keşfindeki yeni yaklaşımlar, geleneksel ilaç araştırması sınırlarının ötesine geçmiştir. Özellikle son yirmi yılda hesaplama tekniklerindeki ve bilgisayar donanımlarındaki gelişmeler in siliko (bilgisayar ortamında uygulanan) metodlara olanak sağlamıştır. Bilgisayar destekli ilaç tasarımı günümüzde ilaç keşfinin artık vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Captopril, Dorzolamide, Saquinavir, Zanamivir, Oseltamivir, Aliskiren ve daha birçok ilaçların keşfi ve geliştirilmesi sürecinde bilgisayar destekli ilaç tasarımının katkıları olmuştur.

Moleküler tasarım, özellikle ilaç sektöründe yeni moleküllerin araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılan modern teknolojinin bir parçasını oluşturmaktadır ve aynı zamanda da bu çalışmaların düşük maliyetle akademi ve endüstride uygulanabilmesini sağlamaktadır.

Ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde, yerli yatırımcılarının gelecek yıllarda rekabet gücünü artırıp ekonomik olarak da yüklerini azaltacak moleküler tasarımdaki modern yaklaşımlardan haberdar olması ve bu çalışmaların öğrenmesi gerektiği sürekli vurgulanmaktadır.

Ülkemizde bilim insanları ve Ar-Ge çalışanlarının bu yeni teknolojiler hakkında bilgi ve beceri edinebilmeleri için bu konularda uygulamalı eğitime gerek olduğu görülmüştür. Bu nedenle düzenlediğimiz "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı" kursuna katılımlarınız bizi onurlandıracaktır.

Organizasyon Komitesi

Copyright © 2015 ABECE Design