''Eğitimde Farklılık Personelden Başlar''

''Eğitimde Farklılık Personelden Başlar''

    Üniversitemiz, 2022 -2023 Eğitim Öğretim döneminde idari personelinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet içi eğitim sertifika programları oluşturuyor. Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü, idari personelin meslekleriyle ilgili dünyadaki gelişmelere uyumlu bir şekilde gelişimlerini sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


    Rektörümüz Prof.Dr.Adnan Yüksel, hizmet içi eğitim seminerleri ile ilgili şunları söyledi:

    “Üniversitemiz kurulduğu günden beri hizmet içi eğitim seminerlerine oldukça önem vermektedir. Personelimizin değişen ve dönüşen dünya ile birlikte mesleğe uyumlu hale gelmesi için yıl içinde çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz. Eğitimlerimizle verimi, kaliteyi arttırarak, nitel ve nicel yönden personelimizin gelişimine katkıda bulunmuş oluyoruz. ‘’Personelimizin İhtiyaç Duyduğu Her Alanda Yanındayız”.

    Temel meslek ve beceri eğitimi yanında personelimize çalışma hayatı süresince ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltmeye yönelik plânlı eğitimler vermeye devam edeceğiz.”