Üniversitemizin 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Başlangıç Tarihine Dair Senato Kararı

Üniversitemizin 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Başlangıç Tarihine Dair Senato Kararı

  Üniversitemizin 17.02.2023 tarihli Senato toplantısında;

   

  1. Üniversitemiz 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin, ön lisans ve lisans programları için 20.02.2023 tarihinde, lisansüstü programları için 27.02.2023 tarihinde başlamasına,
  a. Teorik derslerin çevrimiçi yapılmasına,
  b. Uygulamalı eğitimlerin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı, “Kahramanmaraş merkezli deprem 2022-2023 Bahar yarıyılı eğitim süreci” konulu yazısının uzaktan öğretimle ilgili 3. maddesi "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden programlardaki öğrenciler ile (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Veterinerlik, Mühendislik vb.) öğretmenlik uygulamasını alacak öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmeleri” kapsamında yürütülmesine,
  c. Deprem felaketi nedeni ile yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrencilerin eksik kalan mesleki uygulama eğitimlerinin daha sonra yüz yüze yapılarak telafi edilmesine,
  d. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi eğitim öğretim süreçlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın alacağı kararlar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesine,

   

  oybirliği ile karar verilmiştir.