İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün görevleri:

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kadromuz
Direktör

İnsan Kaynakları Sorumlusu
Gülşen CANBAY

gcanbay@biruni.edu.tr 1532

Organizasyonel Gelişim ve Eğitim Sorumlusu
Gonca ALTINOK

galtinok@biruni.edu.tr 1536

Personel ve Özlük İşleri Sorumlusu
Murat ÇİFCİ

mcifci@biruni.edu.tr 1533

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı
Masume KON

mkon@biruni.edu.tr 1535