Mali İşler Direktörlüğü

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek

Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

Kadromuz
Direktör
Sibel ÖZTÜRK

sozturk@biruni.edu.tr 1540

 Öğrenci Muhasebesi Müdür Yardımcısı
Yeşim ŞAHİN

ysahin@biruni.edu.tr 1541

Öğrenci Muhasebesi Sorumlusu
Nafiye AKSOY

naksoy@biruni.edu.tr 1542

Mali İşler Uzman Yardımcısı
Ayşe Gül MARAL

agmaral@biruni.edu.tr 1543

Öğrenci Muhasebesi Uzman Yardımcısı
Uğur ATIŞ

uatis@biruni.edu.tr 1544

 Öğrenci Muhasebesi Uzman Yardımcısı
Eren BİLEN

ebilen@biruni.edu.tr 1545

 Mali işler Uzman Yardımcısı
Veysi ULUĞSU

vulugsu@biruni.edu.tr 1546