logo


Öğrenci Dekanlığı

 

Prof. Dr. Mustafa UÇAR

Öğrenci Dekanı

Rektörlüğe doğrudan bağlı görev yapan Öğrenci Dekanlığı, kampüs hayatı ve öğrencilere ilişkin akademik ve sosyal konulardan sorumlu diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışan; öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, Genel veya özel tüm sorunlarını, Öğrenci Dekanlığı kanalıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilir.

“Bilimin Geleceği” felsefesini benimseyen üniversitemiz, öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren kişisel ve akademik donanımlarına ek olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı; analitik ve eleştirel düşünen, ezberciliği reddeden bir anlayışla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu da Öğrenci İleri Dekanlığı’ nın planladığı ve uyguladığı zengin içerikli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle gerçekleştirecektir.

Amacımız öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olarak hayat boyu yararlanacakları beceriler kazandıracaktır. Dahası, farklılıklarını zenginlik olarak görerek birlikte yaşama kültürünü güçlendirmektir.

Görevleri;

* Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorularını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara     çözüm arar.
* Öğrencileri doğrudan ilgilendiren akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.
* Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirir ve yönlendirir.
* Kampüsteki sosyal etkinlikler, yerleşim ve ulaşım gibi alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütür.
* Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar.

İlişkili Birimler:

  • Kariyer Merkezi ve Mezunlar Birliği Faaliyetleri
  • Öğrenci Kulüpleri Aktiviteleri
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri
  • Üniversitenin yurt içi/yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde ilgili birimlere destek vermek
  • Öğrencilerin barınma ve ulaşım gibi sorunlarının çözümüne destek vermek

İletişim:

mustafaucar@biruni.edu.tr

444 8 276 (1217)


↓