Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Direktörlüğümüz, Üniversite bünyesinde görev yapan akademik/idari personel ve öğrencilere yönelik yürüttüğü faaliyetlerle, Üniversitenin belirlenen hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerle ilgili her türlü akademik işlem, Direktörlüğümüzce yürütülmektedir. Direktörlüğümüz bünyesinde görev yapan uzmanlar, akademik ve idari konularda öğrencilere danışmanlık yaparak öğrencilerin Üniversite ile ilgili gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Sunulan Hizmetler

Yeni öğrenci kayıtlarının yapılması.

Başkanlıkla ilgili her türlü resmi yazışma ve arşivlemenin yapılması.

Öğrenci evraklarının saklanması.

Öğrencilerle ilgili işlemlerde Rektörlük ve Fakülteler arasında koordinasyonun sağlanması.

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları resmi belgelerin hazırlanması.

Mezuniyet ve diploma çalışmalarının yürütülmesi.

Öğrencilere ilişkin istatistikî çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların ilgililerle paylaşılması.

Öğrencilerin bursluluk durumlarının takip edilmesi.

Staj işlemlerinin yürütülmesi.

Öğrencilere ilişkin başarı ortalamalarının tespit edilmesi ve sonuçların Üniversite Yönetimi’ne sunulması.

Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen kalite standartları çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.

Yönetilen faaliyetlere ilişkin genel politikaların belirlenmesi ve Genel Sekreterliğe önerilerde bulunulması.

Yıllık iş planlarının ve faaliyet raporlarının oluşturulması ve Genel Sekreterliğe sunulması.

Y.Ö.K., Ö.S.Y.M. ve benzer kurumlarca talep edilen bilgilerin hazırlanması.

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine yönelik istatistikî çalışmaların yapılması.

Akademik Takvimin hazırlanması ve ilan edilmesi.

Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi.

Kurum içi/dışı yatay geçiş ve çift anadal programlarına başvuruların alınması.

Kadromuz
Öğrenci İşleri Direktörü
Bahar GÜLHAN KURU

bkuru@biruni.edu.tr 1510

Öğrenci İşleri Sorumlusu
Çiğdem GÜRBÜZ

cgurbuz@biruni.edu.tr 1511

Öğrenci İşleri Uzmanı
Tuğçe ARI

tari@biruni.edu.tr 1516

Öğrenci İşleri Uzmanı
Kader ÇALIŞKAN

kcaliskan@biruni.edu.tr 1514

Öğrenci İşleri Uzmanı
Damla İNCEOĞLU

dinceoglu@biruni.edu.tr 1513

Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı
Rabia ÖZTÜRK

rozturk@biruni.edu.tr 1517

Ön Banka Görevlisi
Eda Nur MAYUNCUR

emayuncur@biruni.edu.tr 1512

Ön Banka Görevlisi
Senanur ARPACIK

sarpacik@biruni.edu.tr 1515