YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


 • 2017 ÖSYS Sonuç Belgesi, (İnternet çıktısı)
 • 2017 LYS Sonuç Belgesi, (İnternet çıktısı)
 • LİSE DİPLOMASI ASLI ya da LİSE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ASLI
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne verilmek üzere bir adet fotokopisi,
 • 1995 ve daha büyük doğumlu öğrenci adayları için askerlik şubelerinden alınan yeni tarihli askerlik durum belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Sağlık Raporu,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf.

 

EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILAMAZ.

UYARILAR: 

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. (Öğrencinin gelemediği durumda ise vekâlet name ile kayıt yapılabilmektedir.) Posta ile kayıt yapılamaz. 
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidirler. 
 • Fotoğraflarınızın arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.