Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü

Direktörlüğümüz, üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin, akademik ve idari personelin, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri için uygun ortam hazırlamak ve imkânlar sunmaktadır.

Amacımız; öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmelerine katkı sağlamak, öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerini rahat ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli desteği sağlamaktır.

Kadromuz
SKS Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal

bonal@biruni.edu.tr

SKS Sorumlusu
Ayla KÜÇÜK

akucuk@biruni.edu.tr

Spor Koordinatörü
Gökhan ÇAM

gcam@biruni.edu.tr

Antrenör
Serkan BİLGÜCÜ

sbilgucu@biruni.edu.tr

Öğrenci İletişim Uzmanı
Nida KORAY

nkoray@biruni.edu.tr