Yazı İşleri Müdürü
Gamze BAŞKAYA

gbaskaya@biruni.edu.tr 1501

Yazı İşleri Uzmanı
Özlem ÖZCAN

oozcan@biruni.edu.tr

Yazı İşleri Uzman Yardımcısı
Esin Damar COŞGUN

ecosgun@biruni.edu.tr 1502

Yazı İşleri Uzman Yardımcısı
Burcu Bahar BALCI

bbalci@biruni.edu.tr