Mentorluk ve Akran Mentorluğu

Mentorluk ve Akran Mentorluğu

  BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

  SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ;

  Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimseyen Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel’in talimatıyla Biruni Üniversitesi olarak 2021-2022 Eğitim-öğretim yılından itibaren BirAkAr (Akran Arkadaşlığı/Akran Mentorlüğü) Programını uygulamaya koyduk. Biruni Üniversitesinde akran mentorlüğü sisteminin uygulanmasında amaçlarımız, siz öğrencilerimizin akademik, sosyo-kültürel  gelişimlerini desteklemek, üniversite hayatına uyumunuzu kolaylaştırmak, kariyer yönünden destek vermek, kurum kültürünü aktarmak; böylelikle siz öğrencilerimizin yüksek öğrenim hayatınızda ve daha sonra iş ve meslek hayatınızda daha mutlu ve başarılı olmanızı katkıda bulunmaktır.

  Bildiğiniz gibi üniversite hayatı diğer öğrenim kademelerine göre oldukça farklı yönlere, özelliklere  sahiptir. Akademik açıdan, üniversitenin liseden farklı olduğu yan, ders yükünün ağır ve sorumluluğunun tümüyle öğrenci olarak size bırakılmış olmasıdır. Bir yandan meslek dersleri, diğer yandan genel kültür dersleri vardır, çeşitli bilimsel, sosyal-kültürel vb. etkinlikler söz konusudur ve öğrenci olarak sizden yeni ve farklı bir ortama  uyum sağlamanız beklenmektedir. Yeni olan her şeye alışmak bazen zorlayıcı olabilmektedir. Burada 1. Sınıfta olan, yeni başlayan  öğrencilerimize daha önce bunları deneyimlemiş üst sınıflardaki arkadaşlarının yardımcı olması oldukça önemli olmaktadır.

  Mentor: Destekleyen, öğreten, yol gösteren, danışılan ve rol model olan, akran mentorlüğü yapacak olan öğrenci.

  Menti: Üniversitedeki eğitimi ile ilgili akademik, sosyo-kültürel gelişimini desteklemek, üniversite hayatına uyumunu kolaylaştırmak, kariyer vb. yönlerden destek almak için mentore başvuran öğrenci demektir.

   

  Mentorun özellikleri, görev ve sorumluluklarını şöyle belirledik:

  Mentorün; iyi bir dinleyici olması, eleştiriye açık olması, sorumluluk sahibi olması, rehberlik edebilme özelliğinin olması, problem çözücü olması, zamanı ve kaynakları verimli kullanması, ekip çalışmasına yatkın olması ve  ulaşılabilir olması beklenir. 

  Eğitim öğretim yılı boyunca ayda en az bir kez menti ile görüşme planlar ve gerçekleştirir. Planlamayı menti ile birlikte kararlaştırır.

  Menti ile görüşmelerinde Mentorlük Programı Etik Kuralları’na göre hareket eder.

  Görüşmeler Üniversite sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

  Her görüşme ile ilgili web sayfasında yer alan Mentor Görüşme Değerlendirme Formu’nu doldurur. 

  Her yarıyıl sonunda mentilerle ilişkili faaliyet raporu hazırlar ve ilgili Komisyona iletir.

  Mentilerin üniversite oryantasyonuna yardımcı olur, deneyimlerini aktarır, rol model olur, akademik mentorlük yapar, Üniversite ile ilişkili mevzuat konusunda bilgi verir, üniversite içi sosyal faaliyetlere teşvik edici ve yönlendirici olur.

  Mentilik sürecinin değerlendirilmesine ilişkin anket ve benzeri değerlendirmelere katılır.

  Mentinin özellikleri, görev ve sorumluluklarını da;

  Mentinin; iletişime, öğrenmeye ve gelişmeye açık olması, programdan faydalanmaya istekli olması, sorumluluk sahibi olması beklenir. 

  Eğitim öğretim yılı boyunca ayda en az bir kez mentor ile görüşme gerçekleştirir. Görüşme zamanını mentor ile birlikte kararlaştırır.

  Mentor ile görüşmelerinde Mentorlük Programı Etik Kuralları’na göre hareket eder.

  Görüşmelerini Üniversite sınırları içerisinde gerçekleştirir.

  Her görüşme ile ilgili web sayfasında yer alan Menti Görüşme Değerlendirme Formu’nu doldurur. 

  Mentorlük sürecinin değerlendirilmesine ilişkin anket ve benzeri değerlendirmelere katılır şeklinde belirledik.

  Mentorlük ve mentiliğin son bulması şöyledir:

  Doğal olarak sonlanma: Mentor mezun olana kadar mentorluğe devam eder. Menti olma; 1. sınıf sonunda sona erer. Mentor ve Mentinin talebi halinde, lisans öğrencilerinde mentor-menti süreci devam eder.

  Cayma ve çekilme hakkı: Mentor ve menti, Koordinatöre e-mail yoluyla başvurarak cayma ve çekilme hakkına sahiptir. 

  Değiştirme hakkı: Mentor veya menti, gerekçesi ile birlikte Koordinatöre e-mail yoluyla başvurarak mentorünün / mentisinin değiştirilmesini talep edebilir.

  Sona Erdirilme: Mentorün veya mentinin Mentorlük Programı Etik Kuralları’na aykırı olarak hareket ettiği tespit edildiğinde mentorlük veya mentiliği Koordinatör tarafından sona erdirilir. Mentorlüğü sona erdirilen öğrencinin bu program vasıtası ile elde ettiği haklar sonra erer. Herhangi bir hak ileri sürülemez.

   

  MENTOR ADAYLARIMIZA 45 SAAT 13 FARKLI ÖĞRETİM ÜYESİNDEN 18 FARKLI KONUDA EĞİTİM VERİLDİ.

   “Üniversiteli Olmak: Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenci Psikolojisi - Akran Mentorlüğünde Çeşitli Konular ”,

  “Biruni Üniversitesi (Mevzuat, sosyal olanaklar, topluluklar vs)’nin ve kendi alanlarının tanıtımı”,

  “Akran Mentorlüğünde Etik”,

  “Öğrenci Kişilik Hizmetleri - Rehberlik”,

  “Zaman Yönetimi”,

  “Eleştirel Düşünme”,

  “Kariyer Planlama”,

  “Motivasyon”,

  “Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme”,

  “Özyönelimli Öğrenme”,

  “Kaygı ve Sınav Kaygıyla Başa Çıkma”,

  “Kişisel Değişim İçin Döngüsel Model”, 

   “Özgüven”, “Verimli Ders Çalışma”,

  “Akran zorbalığı ve Mobbing”,

  “Hedef Belirleme ve Eylem Planı Yapma”,

  “Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri”, 

  “Teknoloji Bağımlılığı”,

  “Liderlik” …

  Ayrıca mentor adaylarımıza 5 saatlik süpervizyon verdik.

  Akran mentorlüğü eğitimi programı’na katılıp, yapılan sınavda başarılı olup akran mentorlüğü sertifikasına  veya katılım belgesine sahip mentorlerimiz 1.sınıfa başlayan öğrencimize BirAkAr (Akran Arkadaşlığı/Akran Mentorlüğü) Programına kapsamında  “Mentor” olmaya hak kazanmaktadır.

  2024 yılında mentorlük eğitimimizin yüzyüze ve online olarak 6-11 Mayıs tarihinde olmasını planlamaktayız. Eğitimle ilgili duyurularımızı üniversitemiz ana sayfasından  ya da okuduğunuz fakültenin/yüksek okulun sayfasından öğrenebileceksiniz. Ayrıca sizlere email ve SMS ile de bilgi verilecektir.

  Mutlu ve başarılı bir üniversite öğrenciliği geçirmenizi dilerim.

  Sağlıcakla kalın.

  Prof. Dr. Lütfü İLGAR (Program Koordinatörü)

  Sorularınız olursa lutfuilgar@biruni.edu.tr ‘dan yazabilirsiniz.