Senato Kararları

21 Sayılı 11.07.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

  6 - Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Formasyon Eğitimi kapsamında Üniversite seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi önerisinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

18 Sayılı 18.05.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 01 Nolu Karar

  1 - Üniversitemizde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin olarak yüz yüze yürütülen derslerin sınavlarının kampüste yüz yüze, çevrimiçi yürütülen derslerin sınavlarının ise çevrimiçi olarak yapılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

12 Sayılı 30.03.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.01.2023 tarihli,                E-75850160-104.01.07.01-260 sayılı yazısı ile 07.02.2023 tarihli, E-75850160-104.01.07.01-9455 sayılı yazılarına istinaden; Pedagoji Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında yer alan ve Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde açılmış olan derslerden “Seçmeli Ders” olarak almalarının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

09 Sayılı 07.03.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

  4 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nin beş yıllık ders planına aşağıda belirtilen ön koşulun eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

06 Sayılı 17.02.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli derslerin açılmasının uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 07.02.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

  6 - Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ders planlarına aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli dersin eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 07.02.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

  5 - Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders planlarına aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli derslerin eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 07.02.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

  4 - Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü enstitü seçmeli ders havuzuna aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli dersin eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 07.02.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders planlarına aşağıdaki tabloda belirtilen alan seçmeli dersin eklenmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

01 Sayılı 09.01.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Çift Anadal programı kontenjanının aşağıdaki şekilde kabulüne,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

01 Sayılı 09.01.2023 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkçe ve İngilizce programlarda aşağıdaki tabloda belirtilen dersin açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

27 Sayılı 20.09.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

  6 - Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümü “GEN426 Graduation II” bahar dönemi dersinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

27 Sayılı 20.09.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

  5 - Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü “ICT 214 İç Mimari Proje II” ve ICT 312 İç Mimari Proje IV” bahar dönemi derslerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

27 Sayılı 20.09.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

  2 - Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle Üniversite seçmeli ders havuzuna aşağıdaki derslerin eklenmesi önerisinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

26 Sayılı 06.09.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

  5 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla “Eurasian Dental Research” isimli online bilimsel dergi çıkarılması talebinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

25 Sayılı 23.08.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

  4 - 2022-2023 eğitim öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde; bütünleme sınavlarının yapılmasına ve talep edilmesi halinde yaz öğretiminin uygulanmasına, talep edilen dersin açılmaması halinde, ilgili yılda Üniversitemizdeki programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği Üniversitenin yaz öğretiminden ders alımına izin verilmesine ve anılan derslerin kabul edilmesine,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir

24 Sayılı 16.08.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 09 Nolu Karar

  9 - 07.2022 tarihli 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 83 gereğince af kanundan yararlanmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin, 26.09.2022 tarihine mesai bitimine kadar başvuruda bulunanların ilgili Kanun hükmünce belirlenen esaslar çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenime başlamalarına, 27.09.2022 tarihi ve sonrasında başvuranların ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenime başlamalarının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

17 Sayılı 10.05.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   3-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi beş yıllık eğitim öğretim planında yer alan dersler için 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren aşağıdaki şekilde ön koşul eklenmesine,

   

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

15 Sayılı 12.04.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

  3-Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Podoloji Programı öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi derslerine ek olarak güz dönemi dersi olan PDL115 Uygulamalı Podoloji I (0+4) ve PDL217 Klinik Uygulamalar I (1+8) derslerini alabilmelerinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

14 Sayılı 04.04.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

   

   4-Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren başarı durum belgelerinde (Transkript) yer alan ANO 100’lük ve AGNO 100’lük kısımlarının kaldırılması, GNO 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılık tablosunda yer alan 100’lük notun girilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

09 Sayılı 08.03.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

  3-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER’in 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren Üniversitemiz “Sınav Koordinatörü” olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

07 Sayılı 22.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

   

   5-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders planında yer alan ODY413 İşitme Cihazı Sektör Uygulamaları (10 iş günü) dersinin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

11 Sayılı 15.03.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

   3-Üniversitemiz Tıp Fakültesinde verilmekte olan PRJ300 Bilimsel Proje dersinin, BAR300 Bilimsel Araştırmalar III dersi ile eşdeğer sayılmasının kabulüne,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

06 Sayılı 15.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

   3-Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı ders planlarına aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli derslerin eklenmesinin uygun olduğuna,

   

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 08.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

   3-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl ders planında yer alan BES114 Biyofizik dersinin iptal edilmesi ve anılan dersin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl ders planına eklenmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

04 Sayılı 27.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 09 Nolu Karar

   

   9-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ders planlarına aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli derslerin eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

04 Sayılı 27.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

   

   6-Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin önerisi üzerine Üniversitemiz seçmeli derslerine aşağıdaki tabloda belirtilen seçmeli derslerin eklenmesinin uygun olduğuna,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

03 Sayılı 24.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 03 Nolu Karar

   

   3-2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kurumlar arası yatay geçiş yapmaya hak kazananların kayıt işlemlerinin 02.02.2022 tarihine kadar uzatılmasına,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

03 Sayılı 24.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

   

   2-İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle; Üniversitemizde 25.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında eğitim öğretime ara verilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

01 Sayılı 04.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

   

   5-Üniversitemiz Seçmeli Ders Yönergesi 4. Maddesi uyarınca, Üniversite seçmeli derslerinin bilgi sisteminde düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ’nin “Koordinatör” olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

01 Sayılı 04.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

   

   4-Üniversitemiz “Bologna Eşgüdüm Komisyon” üyelerinin aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

   

  Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU / Eğitim Fakültesi Dekanı / Başkan

  Prof. Dr. Sevim SAVAŞER / Rektör Yardımcısı/Üye

  Prof. Dr. Mustafa SOLAK / Rektör Yardımcısı/Üye

  Prof. Dr. Naime Bilinç BULUCU/ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı/Üye

  Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM / Eczacılık Fakültesi Dekanı/Üye

  Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye

  Prof. Dr. Dilek Sema ARICI / Tıp Fakültesi Dekanı/Üye

  Prof. Dr. Fatma ÇELİK / Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye

  Prof. Dr. Leman ŞENTURAN / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü/Üye

  Prof. Dr. Özgür Koray ŞAHİNGÖZ / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye

  Aysel ŞENYURT USTA / Genel Sekreter/Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Sevda GÖKTEPE YILDIZ / Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Tuba KALAY USTA/Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

  Öğr. Gör. Kadir ALKAYA / Yabancı Diller Bölüm Başkanı/Üye

  Müjdat GÜLAY / Bilişim Teknolojileri Direktörü/Üye

  Sinan Can KAYMAK /Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktör Yardımcısı/Üye

   

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

03 Sayılı 24.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 05 Nolu Karar

   

   5-İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi başvuruları ve değerlendirme takviminin aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

04 Sayılı 27.01.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 08 Nolu Karar

   

   8-2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibariyle, Üniversitemiz tüm akademik birimlerinin (MYO dahil) Eğitim Fakültesi’nde açılmakta olan alan seçmeli, meslek seçmeli, genel kültür seçmeli derslerinin tüm öğrenciler tarafından alınabilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 08.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

   

   2-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. yarıyıl ders planlarında yer alan Zorunlu (BES321) Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı dersinin yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

05 Sayılı 08.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

   

   4-Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İng) Bölümü 8.yarıyıl ders programında yer alan BME442 Biomedical Desing and Application II dersinin ders adı ve kodunun; BME450 Graduation Project olarak revize edilmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

10 Sayılı 09.03.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 02 Nolu Karar

   

  2-İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle; Üniversitemizde 10.03.2022-11.03.2022 tarihleri arasında eğitim öğretime ara verilmesine ve teorik derslerin BirDeHa sistemi üzerinden online olarak yapılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

07 Sayılı 22.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 06 Nolu Karar

   

   6-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 3. sınıf ders programında seçmeli ders olarak yer alan GNK019 Yeni Medya Okuryazarlığı dersinin kaldırılıp yerine GNK009 Bağımlılıkla Mücadele dersinin eklenmesinin uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

07 Sayılı 22.02.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

   

   4-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe Bölümü 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders planına tabi öğrenciler için DKT102 Nörolojik Sistemlere Giriş-I dersi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı ders planına tabi öğrenciler için DKT106 Nörolojik sistemlere Giriş-I derslerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde açılmasının uygun olduğuna,

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

13 Sayılı 29.03.2022 Tarihli Senato Toplantısı - 04 Nolu Karar

   

   4-Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı müfredatında yer alan seçmeli dersin adının 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibariyle aşağıdaki şekilde revize edilmesinin uygun olduğuna,

   

   

  Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.