Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

  Serap KAZANCI/Fakülteler Koordinatörü

  skazanci@biruni.edu.tr

   

  Fakülte ve Enstitü Sekreterliği’nin görevleri;

  • Fakülte Sekreteri Dekana bağlı olarak çalışır ve Fakülte idari yönetim yapısının sorumlusudur. Fakülte Sekreteri bağlı idari birimlerin uygulamalarından sorumludur.
  • Fakülte Sekreteri birim sorumluları (veya şefleri), memurlar ve yardımcı hizmet personelinin çalışma esaslarını, görevleri, görevlileri ve görev yerlerini tayin ve tespite, gerektiğinde görev değişikliğine, her seviyedeki personelini denetlemeye yetkilidir.
  • Fakülte Sekreteri Dekanlığın bütün kurullarında raportörlük görevi yapar, ve alınan kararların yazılmasını ve uygulanması amacıyla ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlar.
  • Disiplin soruşturması açar veya açtırabilir.
  • Fakültelerde Fakülte Sekreteri Gerçekleştirme Görevlisidir. Bütün ödemelerden sorumlu olup, muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  • Enstitü Sekreteri Mali işler Bürosu (Muhasebe Bürosu) vasıtası ile her türlü hesap isini, her seviyedeki personelin özlük haklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapar; ilgili evrakı düzenler.
  • Ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.
  • Günlük bilgisayar ortamında Resmi Gazete’yi taramak ve ilgili konularda Resmi Gazete çıktılarını almak, değerlendirerek rapor hazırlamak ve gereği için ilgili birimlere yönlendirmek,
  • Günlük Fakülte Sekreterliği’ni ilgilendiren yazışmaları yaptırmak,
  • Fakülteye gelen afişlerin yönetimden izin alınmak kaydıyla ilan edilmesini sağlamak,
  • İlgi personellerin günlük devam-imza çizelgelerini takip etmek.
  • Fakülte Sekreteri, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi, mecburi hizmet belgesi, görev belgesi, evrak sureti ve benzeri resmi evrakı onaylamaya yetkilidir.
Fakülte ve Enstitü Sekreterliği
Serap KAZANCI
Fakülteler Koordinatörü – Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri

1318

Neslihan TOKSUN
Yönetici Asistanı

1011

Merve YILMAZ
Yönetici Asistanı

-

Ramazan Turan KAYA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

1321

Tuba AKAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

1324

Nevra ŞİRİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Sekreteri

-

Tuğba AÇILAN
Enstitü Sekreteri

1355

Nurten ERGİN
Uzman

1574

Sema BABACAN
Yabancı Diller Bölümü Sekreteri

1329

Nazan BALDAN
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1103

Ümit BAKIR
Meslek Yüksekokulu Müdür Sekreteri

1130 - 1348

Melisa YETİŞOĞLU
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

1204

Evren ATAK
BİRATTO Sekreteri

1581

Merve SENEMOĞLU
Eczacılık Fakülte Sekreteri

1578

Kübra ŞENTÜRK
Diş Hekimliği Fakülte Sekreteri

-

Firdevs KÖSE
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

firdevsk@biruni.edu.tr

1376

Rabia ÖZTÜRK
Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri

1342

Ayşe AKTAŞ
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri

1573

Zehra Zeynep HASÇELİK
Tıp Fakültesi Bölüm Sekreteri

1575

Serenay EFE
Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Nurşah SARIYILDIZ
Tıp Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Fatma BAŞAYAN
Meslek Yüksekokulu - Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-

Melike TEZEL
Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-

Sena AYDIN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Bölümü Uzmanı

-

Merve ŞEYBA
Uzman Yardımcısı

-