Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

   

  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri:

  • Üniversitemize kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.​
  • Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,
  • Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantıları için;
   • Gündem ve toplantı dosyasını hazırlamak,
   • Üyelere toplantı daveti maili göndermek,
   • Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısında alınan kararları yazmak ve arşivlemek
   • Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararların uygulanması hususunda birimlere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden dağıtım işlemlerinin ivedilikle yürütmesini sağlamak.
  • Üniversite Senatosu’nca / Mütevelli Heyeti’nce kabul edilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girme işlemlerini yapmak,
  • İlgili birimler ile koordineli olarak Üniversite Senatosu’nca / Mütevelli Heyeti’nce kabul edilen yönerge ve yönetmeliklerin Üniversitenin web sayfasında yayımlanmasının sağlamak,
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak iş akışlarında Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin verimli, düzenli, koordineli ve uyumlu çalışmasına katkıda bulunarak hizmet kalitesini arttırmak.
  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden doküman alışverişinin (resmi yazıların) hızlı, etkin ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
Yazı İşleri Müdürlüğü
Özlem ÖZCAN
Yazı İşleri Müdürü

1503

Esin Damar COŞGUN
Yazı İşleri Uzmanı

1502

Gülçin DAĞ
Yazı İşleri Uzman Yardımcısı

-