Mali İşler Direktörlüğü

Mali İşler Direktörlüğü

  Ayşe Gül MARAL / Mali İşler Direktörü

  agmaral@biruni.edu.tr 

  Mali İşler Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmektir.

   

  HESAP ADI: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

  TL HESAP NO: 9290-9989703-371

  DENİZBANK AVCILAR E5 ŞB. TR07 0013 4000 0099 8970 3000 32

  Açıklamaya Öğrenci Ad Soyad ve T.C Kimlik No Yazılmalıdır.

  SADECE PEŞİNAT VE PEŞİN ÖDEMELER İÇİN GEÇERLİDİR.

Mali İşler Direktörlüğü
Ayşe Gül MARAL
Direktör

1540

Aliye ÜRESİN
Müdür

1543

Furkan Cahit KÖKER
Sorumlu

1541

Sümeyye EKİNCİ
Uzman

-

Merve Bedir RAHAT
Uzman

1544

Rabia KINA
Uzman Yardımcısı

1549

Mehmet KAYA
Uzman Yardımcısı

1548

Yeşim ELEMAN
Uzman Yardımcısı

-

Sena ÇİFÇİ
Uzman Yardımcısı

-

Şevval YASSIYURT KAYA
Uzman Yardımcısı

-

 
DUYURU