Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik


  Dr. Aysel ŞENYURT USTA / Genel Sekreter

   

   

   

  Mehmet Menderes ÜNAL/Genel Sekreter Yardımcısı

  Genel Sekreterliğin görevleri;

  Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. 

  Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir;

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

   

  2022-2026 Dönemi Birim Stratejik Planı - Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik
Dr. Aysel ŞENYURT USTA
Genel Sekreter 

-

Mehmet Menderes ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı 

-

Merve ALP
Yönetici Asistan