Kurucu Vakıf

Kurucu Vakıf

  Dünya Eğitim Vakfı, Dünya Bilim Tarihi’nin en önemli bilim adamlarından biri olan ve UNESCO tarafından 1974 yılında Evrensel Deha ilan edilen Ebu Reyhan El-Biruni ’den ilham alarak Biruni Üniversitesi’ni kurmuştur.

  Dünya Eğitim Vakfı, İstanbul'da özellikle eğitim, sağlık, kültür alanında topluma verimli ve etkin düzeyde hizmet sunmak, toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet yürütmektedir.

  Dünya Eğitim Vakfı Misyonu;

  Kadim vakıf geleneğine bağlı olarak, insanlığın yararına bilgi üretecek eğitim kurumlarına ve sağlık kurumlarına destek olmaktır.

  Dünya Eğitim Vakfı Vizyonu;

  Milli değerler ışığında medeniyetimizi ileriye taşıyacak, her düzeyde, evrensel bilgi ve teknolojiyle donatılmış, etik değerlere saygılı, nitelikli, araştırmacı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.