Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörlüğü

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

  Sinan Can KAYMAK/Uluslararası İlişkiler Direktörü

  skaymak@biruni.edu.tr

   

  Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Üniversitenin Erasmus ve Uluslararası Değişim Programlarının (Protokol) randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu kapsamda, Değişim Programların Uygulama el kitabı doğrultusunda öğretim elemanları ve personelin seçilmesini sağlamak ve idari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek.
  • Bu doğrultuda öğrenim ve staj faaliyetlerine seçilen öğrencilerin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek.
  • Gelen öğrenci ve personelin (akademik ve idari) üniversitemizdeki ilgili birimleriyle koordinasyonunu sağlamak ve onları iyi şekilde ağırlamak, idari işlerinin takibini sağlamak.
  • Uluslararası ilişkiler ofisini gerek üniversite içindeki birimlerle gerekse dışarıdaki resmi diğer kurumlarla (Ulusal Ajans, Yükseköğretim Kurulu) koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Erasmus KA 103, KA 107 ve Konsorsiyum programlarını üniversite içinde tanıtılması ve tanıtım materyallerini hazırlanması.
  • İlgili üniversitelerle yazışmaların yürütülmesi, anlaşmaların yapılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılması.
  • İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri Direktörlüğü, Mali İşler Direktörlüğü ve Rektörlük birimleri ile iletişim içinde çalışmak.
  • Üniversitenin birimleriyle ve diğer resmi kurumlarla gerektiğinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlamak.
  • Erasmus Değişim Programı dışında, Üniversitenin dış ilişkilerinin koordine edilmesi işlerini yürütülmesini sağlamak.
  • Yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programlarından ve iş birliği protokollerinden doğan anlaşma ve dış ilişkilerini, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işlemlerinin koordine edilmesini sağlamak.
  • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
  • Ulusal Ajansın, Avrupa Komisyonun ve Yükseköğretim Kurulu istediği raporları , sözleşmeleri ve istenilen tüm evrakları takip etmek, hazırlamak ve evrak ve raporların gerekli mercilerce imzalanmasını ve takip edilmesini sağlamak.
  • Yükseköğretim Kurumu tarafından istenildiğinde sunulmak üzere rapor hazırlanmasını sağlamak ve sunmak.
  • Üniversitemizin gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nü temsil etmek.
  • Uluslararası ilişkiler ofisinin üniversitemizi temsilen diğer uluslararası birim ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Ofis içinde çalışan personelin uyum içinde çalışmalarını ve işlerini aksatmadan takip ettiklerini kontrol etmek ve koordinasyonu sağlamak.
  • Gelen öğrenci ve personeli program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürlerle ile ilgili bilgilendirmek.
  • Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  • Ofise gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü
Sinan Can KAYMAK
Direktör

1527

Ruşen BOZDOĞAN
Direktör Yardımcısı

1525

Kübra YAZICI
Müdür

-

Münevver Aysu ÖZGÜR
Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı

-

EMİNE BURÇİN ÖNAL
Uluslararası Öğrenci Temin Uzmanı

1526

Feyza Nur BAŞKÖK
Öğrenci Temin Uzman Yardımcısı

1523

Ece AYDIN
Öğrenci Temin Uzman Yardımcısı

1563