Yapı İşleri Direktörlüğü

Yapı İşleri Direktörlüğü

  Yapı İşleri Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Üniversitenin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerinde, eğitim-öğretim, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülebilmesi ile temel ihtiyaçların (sağlık, beslenme, barınma) giderilmesi için her türlü bina, tesis ve fiziki mekanları yapmak veya yapılmasını sağlamaya yönelik Yapı İşleri Direktörlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluk şöyledir;
  • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılması,
  • Mevcut bina ve tesislerin tadilatı ile büyük ve küçük onarımlarının yapılması,
  • Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılması,
  • Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesinin yapılması,
  • Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
  • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması,
  • Plan ve projelerine uygun bir şekilde ihale işlemlerinin yapılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi, geçici işgal, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilmesi,
  • Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacı ile yurt içi ve yurt dışı mesleki eğitim, seminer, fuar, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarının veya görevlendirilmelerinin sağlanmasıdır.
Yapı İşleri Direktörlüğü
Mahmut ŞENGÜL
Direktör

-

İsmail FURUNCU
Proje Müdürü

-

Nihat ERTEN
Müdür Yardımcısı

-

Sedat KESE
Şef

-

Emre OKUTAN
İnşaat Mühendisi

-

Handenur YÜKSEL
Mimar

-

Fikret AYOĞAN
Teknisyen

-

Ramadan GÜNDÜZ
Teknisyen

-

Burhan ÜLGAR
Teknisyen

-

Turan KUŞAKLIOĞ
Teknisyen

-

Hacı Ahmet ÇİFCİ
Teknisyen

-

Murat Çirkin
Gece Sorumlusu

-

Aslan ALTAY
Teknik Destek Personeli

-

Çağatay BAĞCI
Elektrik Teknisyeni

-

Vahit TOSUN
Teknisyen

-

İzet DÜNDAR
Teknisyen

-

Ahmet SÖNMEZ
Teknisyen

-

Nurettin PALAS
Teknisyen

-

Coşkun AKTAŞ
Teknisyen

-

Murat TÜRK
Elektrik Teknisyeni

-

Refik UZUN
Teknisyen

-