Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

  İngilizcenin dünya dili olması beraberinde bu dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bütün dünyada basılı veya çevrimiçi birçok kaynak ve içeriklerin çoğunun bu dilde olması da bu duruma katkı sağlamıştır. Bu durumda İngilizce dilini bilmek, bir insanı bu dili bilmediği zaman ulaşamayacağı tarihin bilinen en fazla yazılı ve görsel kaynaklarına ulaşmayı mümkün kılmıştır.

  Yabancı diller bölümü bu bağlamda Biruni Üniversitesi öğrencilerinin alanlarıyla ilgili gerekli ve yeterli dil seviyesine erişmesi hedefi doğrultusunda üç farklı programda üç tip dil eğitimi vermektedir:

  • Hazırlık Okulu Programı

  Mühendislik Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Tıp Fakültesi’nin İngilizce dilinde eğitim verilen programı, Diş Hekimliği Fakültesinin İngilizce dilinde eğitim verilen programı ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin İngilizce dilinde eğitim yapan Hemşirelik bölümü öğrencilerine eğitimlerini İngilizce dilinde almalarına yönelik yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

  • Program İçeriği

  Bu programda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre haftalık 26-30 saat sınıf içerisinde ve en az bir o kadar da çevrimiçi ve portfolio çalışmaları yapması imkanı sunmaktadır. Programın nihai amacı her bir öğrencimizi bölüm derslerini yürütebilecekleri seviye olarak öngörülen en az orta üzeri (CEFR / B-2 ) dil seviyesine getirmektir. Ancak farklı seviyelerdeki öğrencilerimizin hazırlık okuluna başladıkları seviyenin CEFR baremine göre başladığı seviyenin üç-dört seviye üzerine çıkmaları da beklenir.

  İngilizce eğitimi sunulan bölümlerin ihtiyaçlarına göre farklı kitap setleri ve kaynaklar tercih edilmektedir. Söz konusu kitapların çevrimiçi kaynak ve çalışmaları mevcuttur. Ayrıca yine öğrencilerin eğitim gördüğü bölümlere göre portfolio çalışmaları da vardır.

  Dil eğitimi sırasında bölümlerle koordineli çalışılmakta ve yıl içerisinde bölüm hocaları hazırlık sınıfı öğrencilerimize örnek ders(ler) sunmaktadır. Öğrencilerimizin zaman zaman birinci sınıf derslerine de katılımı sağlanmaktadır.

  • Ölçme Değerlendirme Biçimi

  Okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerileri çoktan seçmeli sınavla ölçülür. Konuşma becerisinin değerlendirilmesi sınıf içi derse katılım ve yüz yüze görüşme yoluyla yapılır. Yazma becerisi değerlendirmesi ise sınavda ayrı bir bölümde kendilerine öğretilen teknik ve biçimde farklı konularda yazdıklarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

  • Özel Amaçlı İngilizce Programı

  Birinci yılında kendi seviyelerine uygun eğitim alan öğrencilerimizin kendi alanlarındaki literatürü takip etmelerini ve mesleklerini icra ederken gerekli mesleki iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır.

  • Program İçeriği

  Bu programda dönemlik ve yıllık olmak üzer 2-4 saatlik dersler sunulmaktadır. Bölüm bazında ihtiyaçlara göre belirlenmekte ve bazı durumlarda hocalarımız tarafından oluşturulmaktadır.

  • Ölçme Değerlendirme Biçimi

  Her bir bölümün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden gerekli görülenler ders içi değerlendirmeler de dâhil yazılı ve yüz yüze sınavlarla yapılmaktadır.

  • Genel İngilizce Programı

  İlgili bölümlerinizin beklentisine yönelik olarak Yüksek Öğretim Kurulunun uygun gördüğü temel seviyede İngilizce eğitimi sunan bir programdır.

  • Program İçeriği

  Temel seviye bir kitap seti kullanılır. Öğrencilerimiz haftalık 2-4 saat ders alırlar. Bölüme göre bir dönemde 1 seviye ya da yılda bir seviye olarak dil eğitimi sunulur.

  • Ölçme Değerlendirme Biçimi

  Çoktan seçmeli sınav, ödev ve sınıf içi değerlendirme yoluyla ölçme değerlendirme yapılır.

   

  Her bir programımızın seviye, beceri ve ihtiyacına göre belirlenmiş kitap setleri mevcuttur.

  Örnek sorulara göz atmak için tıklayınız 

   

Yabancı Diller Bölümü
Ozan SEZGİN
Öğretim Görevlisi - Bölüm Başkanı

-

Robert Charles PERRY
Öğretim Görevlisi

-

Mert ŞAHİNBAŞ

Öğretim Görevlisi

-

Ulduza GAFAROVA

Öğretim Görevlisi

-

Müşerref Kübra KOCABAŞ

Öğretim Görevlisi

-

Yasemin SÜLEYMAN

Öğretim Görevlisi

-

Ayşe Betül SAYIN

Öğretim Görevlisi

-

Merve ARAZ

Öğretim Görevlisi

-

Pınar NAZLI
Öğretim Görevlisi

-

Şeymanur AŞIK
Öğretim Görevlisi

-

Altenay AKHUN
Öğretim Görevlisi

-

Ayman MOSULLY
Öğretim Görevlisi

-

Ayşe ERTÜRK
Öğretim Görevlisi

-

Dilek KÖKLER
Öğretim Görevlisi

-

Elif Ülkü TÜRKOĞLU
Öğretim Görevlisi

-

Gülten Torlak ÇİLTAŞ
Öğretim Görevlisi

-

 
Karin GÜR

Öğretim Görevlisi

-
Meltem KIRAN

Öğretim Görevlisi

-
Onur ANAMUR

Öğretim Görevlisi

-
Emine Ebru BİÇEL ARTUĞ

Öğretim Görevlisi

-
Tuba KILIÇKAYA

Öğretim Görevlisi

-
Bölüm Hakkında