Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

  İngilizce’nin dünya dili olması beraberinde bu dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bütün dünyada basılı veya online birçok kaynak ve içeriklerin çoğunun bu dilde olması da bu duruma katkı sağlamıştır. Bu durumda İngilizce dilini bilmek, bir insanı bu dili bilmediği zaman ulaşamayacağı tarihin bilinen en fazla yazılı ve görsel kaynaklarına ulaşmayı mümkün kılmıştır.

  Yabancı diller bölümü bu bağlamda Biruni Üniversitesi öğrencilerinin alanlarıyla ilgili gerekli ve yeterli dil seviyesine erişmesi hedefi doğrultusunda dersler sunmaktadır. Bölüm olarak sunduğumuz dört farklı alana yönelik dil eğitimi vardır.

  Bu program dil eğitimi alnında bizi diğer üniversitelerden faklı kılan, Türkiye’deki üniversitelerde ilk defa bizim uyguladığımız İngilizce programıdır. Öğrencilerimize 1 yıl alan derslerinin yanında kendi dil seviyelerine uygun dil eğitimi vermekte olduğumuz, bir yıl kaybetmeden bir dil öğrenmesini öngördüğümüz bir programdır. Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümlerindeki öğrencilerimize yönelik programdır.

  Program İçeriği

  Bu program ilgili bölümlerdeki öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre sınıf içi dersler ve online çalışmalar mevcuttur. Yıllık 700-850 ders saati farklı seviyelerde İngilizce dersleri sunar.

  Farklı Seviyelerde Verilen İngilizce Dersleri

  İlgili fakültelerdeki her bir öğrencimizin her akademik yıl başlangıcında İngilizce dil seviyeleri belirlenir. Bu seviyelere göre oluşturulan sınıflarda derslerine devam ederler. Bu seviyeler yıllar içerisinde gelen öğrencilerimizin durumlarına da bağlı olarak farklılık gösterse de genelde başlangıç, temel, orta seviye öncesi, orta seviye ve ileri seviye olarak ortaya çıkmaktadır. Her bir seviye 9 haftalık bir ders sürecini kapsamaktadır. Bu programdaki öğrencilerimizin akademik yıl bitiminde İngilizce yeterliliği bakımından üç seviyede ders almasını öngörür.

  Ölçme Değerlendirme Biçimi

  Okuma-anlama becerisi çoktan seçmeli sınavla ölçülür. Konuşma becerisinin değerlendirilmesi sınıf içi derse katılım ve yüz yüze görüşme yoluyla yapılır. Yazma becerisi değerlendirmesi ise sınavda ayrı bir bölümde kendilerine öğretilen teknik ve biçimde farklı konularda yazdıklarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

  Mühendislik Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği bölümleri, Eğitim Fakültesinin İngilizce Öğretmenliği Bölümüne ve Diş Hekimliği Fakültesinin İngilizce dilinde eğitim verilen programındaki öğrencilerimizin eğitimlerini İngilizce dilinde almalarına yönelik yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

  Program İçeriği;  Bu programda öğrencilerimize haftalık 26-30 saat sınıf içerisinde ve en az bir o kadar da online ve portfolio çalışmaları yapması imkanı sunmaktadır. Programın nihai amacı her bir öğrencimizi bölüm derslerini yürütebilecekleri seviye olarak öngörülen en az orta üzeri dil seviyesine getirmektir. Ancak farklı seviyelerdeki öğrencilerimizin hazırlık okuluna başladıkları seviyenin dört seviye üzerine çıkmaları da beklenir.

  İngilizce eğitimi sunulan bölümlerin ihtiyaçlarına göre farklı kitap setleri ve kaynaklar tercih edilmektedir. Söz konusu kitapların online kaynak ve çalışmaları mevcuttur. Ayrıca yine öğrencilerin eğitim gördüğü bölümlere göre portfolio çalışmaları da vardır.

  Dil eğitimi sırasında bölümlerle koordineli çalışılmakta ve yıl içerisinde bölüm hocaları hazırlık sınıfı öğrencilerimize bölümdeki dersleri ile ilgili bilgi vermektedir. Öğrencilerimizin zaman zaman birinci sınıf derslerine de katılımı sağlanmaktadır.

  Ölçme Değerlendirme Biçimi; Okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerileri çoktan seçmeli sınavla ölçülür. Konuşma becerisinin değerlendirilmesi sınıf içi derse katılım ve yüz yüze görüşme yoluyla yapılır. Yazma becerisi değerlendirmesi ise sınavda ayrı bir bölümde kendilerine öğretilen teknik ve biçimde farklı konularda yazdıklarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

  Özel Amaçlı İngilizce

  Üçüncü programımız olan özel amaçlı İngilizce ise birinci yılında kendi seviyelerine uygun eğitim alan öğrencilerimizin kendi alanlarındaki literatürü takip etmelerini ve mesleklerini icra ederken gerekli mesleki iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır.

  • Program İçeriği; Bu programda dönemlik ve yıllık olmak üzer 2-4 saatlik dersler sunulmaktadır. Bölüm bazlı ihtiyaçlara dayanılarak belirlenmekte ve bazı durumlarda hocalarımız tarafından oluşturulmaktadır.
  • Ölçme Değerlendirme Biçimi; Her bir bölümün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden gerekli görülenler ders içi değerlendirmeler de dahil yazılı ve yüz yüze sınavlarla yapılmaktadır.

   

  Genel İngilizce

  Genel İngilizce olarak adlandırdığımız program ise ilgili bölümlerinizin beklentisine yönelik olarak Yüksek Öğretim Kurulunun uygun gördüğü temel seviyede İngilizce eğitimi sunan bir programdır.

  • Program İçeriği; Temel seviye bir kitap seti kullanılır. Öğrencilerimiz haftalık 3-6 saat ders alırlar. Bölüme göre bir dönemde 1 seviye ya da yılda bir seviye olarak dil eğitimi sunulur.
  • Ölçme Değerlendirme Biçimi; Çoktan seçmeli sınav, ödev ve sınıf içi değerlendirme yoluyla ölçme değerlendirme yapılır.

   

  Her bir programımızın seviye ve beceri ihtiyacına göre belirlenmiş kitap setleri mevcuttur.

Yabancı Diller Bölümü
Kadir ALKAYA
BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI

-

Robert Charles PERRY
Öğretim Görevlisi

-

Asuman KÂĞIT

Öğretim Görevlisi

-

Mert ŞAHİNBAŞ

Öğretim Görevlisi

-

Ulduza GAFAROVA

Öğretim Görevlisi

-

Hacer Çiğdem GEDİK

Öğretim Görevlisi

-

Medine KANDEMİR

Öğretim Görevlisi

-

Buket KARA

Öğretim Görevlisi

-

Müşerref Kübra KOCABAŞ

Öğretim Görevlisi

-

Mustafa Can ATEŞ

Öğretim Görevlisi / DSÜ Öğretim Üyesi

-

Rabia GÜNAY

Bölüm Sekreteri

-