2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Duyuru

  Değerli Öğrencilerimiz;

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 19.02.2023tarihinde yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar doğrultusunda, 19.02.2023 tarihinde yapılan Üniversitemiz Senato toplantısı uyarınca;

  Üniversitemiz bünyesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde;

  Derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, Üniversitemiz Senatosunda değerlendirilerek yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.
   
  Uygulamalı eğitimler kapsamında; Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. Sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri, Eğitim Fakültesi’nde yürütülen Öğretmenlik Uygulamasında olan öğrenciler ile herhangi bir kurumda Mesleki Eğitim uygulamasında olan Meslek Yüksekokulu öğrencileri yüz yüze eğitime devam edeceklerdir.

  Bilgilerinize önemle rica olunur.