Biruni Teknopark “ Bilimde Geleceğin Patronu Benim” diyen girişimci adayı öğrenciler ve akademisyenlere iş kurma süreçlerinde büyük destek sağlıyor

Biruni Teknopark “ Bilimde Geleceğin Patronu Benim” diyen girişimci adayı öğrenciler ve akademisyenlere iş kurma süreçlerinde büyük destek sağlıyor

  Biruni Teknopark, kendi işini kurmak isteyen geleceğin girişimcileri olarak ülkemize katma değer sağlayacak olan öğrencilere ve akademisyenlere iş kurma süreçlerinde büyük destek sağlıyor. Üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler bu sayede mezun olmadan kendi iş olanaklarını yaratıyor, akademisyenler ise bilimsel projelerini Biruni Teknopark tarafından sağlanan imkânlarla hayata geçirme fırsatı yakalıyor. Hayat boyu çalışmanın ve üretmenin zorunluluğu her bakımdan hem kişinin kendisi hem de ülkesinin geleceği için son derece elzemdir. 

   

  Üniversitemiz bu bakımdan yönetim kadrosundan tutunda öğrencilere kadar çalışmanın ve üretmenin değerine her daim birincil önceliği vermektedir. Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan YÜKSEL’in de söylediği gibi, “Gelecek bugün istirahatini terk etmiş çalışkan insanlar tarafından şekillendirilecektir.” Bilimin her alanında gelişmeyi ve geliştirmeyi şiar edinen üniversitemiz bu yolda her imkânı sağlamayı da kendisine bir vazife edinmiştir. Ülkeye ve millete yapılabilecek en büyük fayda da bilime olan bağlılıkla hareket etmektir. Yine Rektör YÜKSEL’in altını her defasında çizdiği gibi, “Hayat işini iyi yapanlar ve iyilik yapanlar dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyun yeridir.” Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman üniversitemizin bilime verdiği önem gözler önüne serilmektedir.

   

  • Biruni Teknopark olarak şirketleşme sürecinde ofis, danışmanlık, eğitim ve altyapı gibi imkânları ön kuluçka hizmeti ile ücretsiz sağlıyoruz

   

   

  Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin ERZAN yaptığı açıklamada;

  Ön kuluçka ofisiyle birlikte potansiyel girişimciler (Öğrenci ve Akademisyenler) teknoloji ve inovasyona dayalı iş ve proje fikirlerini olgunlaştırmak ve şirketleşme için gerekli hazırlıkları yapmaları amacıyla altyapı ve çeşitli eğitim hizmetlerinden tamamen ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. 

  Başlıca destek mekanizmalarını ve eğitimleri sıralayan ERZAN;

  • İş fikrini geliştirmek isteyen girişimcilere Ön Kuluçka Ofisleri ücretsiz olarak kullanıma açılmaktadır.
  • İş Modeli, İş Planı Yazma Eğitimi, Girişimciliğin Temelleri, Etkili Sunum, Proje Önerisi Hazırlama ve Uygulamalı Proje Eğitimi, Şirket kuruluşunda ihtiyaç duyulan mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.
  • Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 
  • TÜBİTAK, BİİG, KOSGEB ve diğer kurum kuruluşlarca açılan hibe destek programlarına yönelik proje hazırlama ve başvuru desteği sağlanmaktadır. 
  • İnternet vb. altyapı imkânları ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
   

  Sağlanan destekler kapsamında üniversitemizden 8 akademisyenin hali hazırda Biruni Teknopark’ta şirketlerini kurup faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen ERZAN, akademik girişimlerin şirketleşme sürecinde de büyük imkânlar sağlandığını ifade ederek yapılan desteklerden bahsetti;

   

  • Biruni Üniversitesi akademisyenleri yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, Biruni Teknopark’ta şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.
  • Teknopark proje başvurularında başvuru ücreti alınmaz.
  • Biruni Üniversitesi Akademisyenlerinin şirketlerini kurma sürecindeki Ticaret Sicil, Noter, Mali Müşavirlik vb. masrafları Teknopark tarafından karşılanır. 
  • Biruni Üniversitesi Akademisyenlerinden projeleri süresince kira ücreti alınmaz. 
  • Akademisyen firmaları için periyodik olarak pazarlama, finans,  fikri mülkiyet ve hukuk, kamu destekleri, yurt dışı pazarlara erişim gibi konuları kapsayan alanlarda hızlandırma eğitimi verilmektedir.

   

  Ülkemizin ekonomik büyümesi için büyük önem taşıyan üretmenin ve geliştirmenin hayati gerekliliği, Biruni Teknopark tarafından sunulan fırsatlarla öncelikli hedef haline getiriliyor. Biruni Üniversitesi bilime giden bu yolda atılan adımlara her alanda ışık tutarak yarınlarımızı aydınlatmaya devam ediyor.