Cost Aksiyonu Çalışma Gruplarına Kabul Edilen Prof. Dr. Uğur Cavlak Hocamızı Tebrik Ederiz

Cost Aksiyonu Çalışma Gruplarına Kabul Edilen Prof. Dr. Uğur Cavlak Hocamızı Tebrik Ederiz

  Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST), COST Eylemleri adı verilen araştırma ağlarının oluşturulması için bir finansman kuruluşudur. Bu ağlar, Avrupa'daki (ve ötesindeki) bilim adamları arasında işbirliği için açık bir alan sunar ve böylece araştırma ilerlemelerine ve yeniliklere ivme kazandırır. COST aşağıdan yukarıya doğru çalışır. Bu, araştırmacıların COST Açık Çağrısına bir teklif sunarak kendi araştırma ilgi alanlarına ve fikirlerine dayanarak bir ağ oluşturabilecekleri anlamına gelir. Teklif herhangi bir bilim alanında olabilir. COST Eylemleri son derece disiplinler arası çalışır ve açıktır. Devam eden Eylemlere katılmak mümkündür, bu nedenle dört yıllık finansman süresi boyunca genişlemeye devam eder. Genellikle özel sektörü, politika yapıcıları ve sivil toplumu içeren çok paydaşı bulunmaktadır. COST, 1971'den beri Horizon 2020 ve Horizon Europe gibi çeşitli Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları kapsamında AB finansmanı almaktadır.

   

  Prof. Dr. Uğur Cavlak

  Fizyoterapist

   

  Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cavlak Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) kapsamında görev yapan iki çalışma gruplarına üye olarak kabul edildi:

  Implementation and development of standards from evidence-based medicine (EBM): Kanıta dayalı tıptan standartların geliştirilmesi ve uygulanması.
  Research methodology for technology-assisted PA and exercise interventions in old age: Yaşlılıkta teknoloji destekli fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamaları için aratırma metodolojisi.