Erasmus+ KA107 Personel İlanı

Erasmus+ KA107 Personel İlanı

  ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

  KA107 2020 PROJESİ

  PROJE NO: 2020-1-TR01-KA107-085710

   

   

  Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Erasmus+KA107 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) ilanına çıkmış bulunmaktadır.

  Başvuru ekranına https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

  2020 KA107 projesi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı için https://www.ua.gov.tr/media/zglbvmer/2020-ka107-el-kitabi-temiz-versiyon.pdf adresinden erişebilirsiniz.

   

  Personel Ders Verme Hareketliliği

  • Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
  • Hareketliliğin gerçekleştirileceğine Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitemiz arasında Erasmus+ Kurumlar arası anlaşma (IIA) olması zorunludur.
  • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe (seyahat hariç) göre düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Başvuru şartlarını karşılayan personel faaliyetten HİBESİZ olarak da yararlanabilir. Faaliyetten hibesiz yararlanmak için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

   

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği

  • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerin birinde eğitim almasına olanak sağlar.
  • Eğitim alma planının en az 5 iş gününe göre (seyahat hariç) düzenlenmesi gerekir.
  • Başvuru şartlarını karşılayan personel faaliyetten HİBESİZ olarak da yararlanabilir. Faaliyetten hibesiz yararlanmak için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

  Kontenjan Tablosu

  Ülke

  Üniversite

  Bölüm / Birim Bilgisi

  Öğrenim Dili

  Kontenjan1

  Günlük Hibe2 (Avro)

  Ders

  Verme

  Eğitim Alma

  Azerbaycan

  Azerbaijan Medical University

  Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp, Tüm İdari Birimler

  İngilizce

  -

  1

  180

  Cezayir

  Universite De Mostaganem

  İngilizce Öğretmenliği, Tıp, Tüm İdari Birimler

  İngilizce

  1

  1

  180

  Honduras

  Universidad Nacional Autonoma De Honduras

  Tıp, Eczacılık, Hemşirelik ve Tüm İdari Birimler

  İngilizce

  -

  1

  180

   

  1 Asıl Kontenjan kadar yedek kontenjan bulunmaktadır.

  2 Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Personel kapsamında başvuran ve kabul edilen personel, hareketlilik sürelerine göre hesaplanacak bir hibe ile desteklenecektir. Hibelendirme 5 gün + 2 gün seyahat olacak şekilde 7 gün için yapılacaktır. Buna ek olarak, kabul edilen personel için ayrı bir seyahat desteği de bulunmaktadır. Seyahat desteği, Mesafe Hesaplayıcısı ile ev sahibi kurumlar arasındaki uzaklığa göre hesaplanacaktır.

   

  Seyahat Gideri3

  Elde Edilen km Değeri

  Hibe Miktarı

  10-99 km arası

  20 €

  100-499 km arası

  180 €

  500-1999 km arası

  275 €

  2000-2999 km arası

  360 €

  3000-3999 km arası

  530 €

  4000-7999 km arası

  820 €

  8000 km ve üzeri

  1.500 €

   

   

  3 Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına bağlantıdan ulaşabilirsiniz https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

   

  Başvuru Tarihleri

  Başvuru Başlangıç Tarihi

  15.05.2023

  Başvuru Bitiş Tarihi

  29.05.2023

  İngilizce Sınavı

  31.05.2023

  Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

  08.06.2023

  İtiraz Süreci

  08.06.2023-13.06.2023

  Hareketliliğin Tamamlanması Gereken Son Tarih

  24.07.2023

   

  Başvuru Belgeleri

  • Başvuru Formu
  • Ders Verme Hareketliliği İş Planı/ Eğitim Alma Hareketliliği İş Planı
  • İngilizce Dil Belgesi
  • KA107 Personel Hareketliliği Anlaşması (Mobility Agreement)

  Başvuru belgelerini indirmek için tıklayınız.

   

  Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.

   

  Dil Sınavları

  Erasmus+ Personel Hareketliliği için yapılacak Erasmus+ Dil Sınavında alınması gereken minimum puan 100 üzerinden 55’dir.

  Personelimiz isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 5 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları YDS, YÖKDİL, CAE, FCE, PTE, TOEFL IBT gibi sınav sonuçlarını saydırabilirler.

   

  Seçim

  Başvuran adayların başvuru belgeleri Uluslararası İlişki Direktörlüğü tarafından kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı kontrol edildikten sonra incelenen belgeler dosyalanarak Rektörlük Makamınca belirlenmiş Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

   

  İlan Edilmesi

  Komisyon değerlendirme sonuçları onay için Rektörlük Makamına arz edilmekte, Rektörlük Makamınca onaylanmış olan başvurular ise https://int.biruni.edu.tr/erasmus/ web sayfasında duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

   

   

  İtiraz Süreci

  ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A Göre;

    Hak kazananların listesi biruni.edu.tr ve intbiruni.edu.tr adreslerinde duyurulur. İlgili sıralama ve yerleştirmelere itiraz süreci duyuruları takiben 4 iş günü içerisinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılır. İtirazlar, ilgili proje seçim komisyonuna iletilerek değerlendirilmeye alınır.

  Başvurularda eksik, hatalı ya da güncel olmayan belgeler değerlendirme sürecine alındığında geçersiz sayılacaktır. Başvurusunu son adıma kadar tamamlamayan yararlanıcıların da başvurusu geçersiz sayılacaktır. Belgelerin doğru bir şekilde doldurulması ve başvuru süreci, yararlanıcıya aittir.

  Detaylar için https://www.biruni.edu.tr/ ve https://int.biruni.edu.tr/site/ adreslerini ziyaret ediniz.

   

  Davet Mektubu

  Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından talep edilecektir.

   

  Hareketlilik Faaliyetinden Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

  Personel hareketliliği faaliyetini tamamlayan akademik ve idari personel aşağıdaki belgeleri Uluslararası ilişkiler Direktörlüğü’ne teslim etmelidir;

  • Tüm taraflarca imzalanmış KA107 Personel Hareketliliği Anlaşması
  • Seyahat belgeleri (uçak bileti, tren bileti)
  • Katılım Sertifikası (tarih aralığı belirtilmelidir)
  • Erasmus anketi (online olarak doldurulur)
  • Erasmus deneyim paylaşımı (faaliyeti özetleyen resimli geri-bildirim)
  • Personel Hareketliliği Hibe Ödemeleri

   

  Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca faaliyetten yararlanmaya hak kazanmış ders verme veya eğitim almaya başvurmuş gelen ve giden personel için seyahat hibelerinin tamamı, hibe hak edişinin ise %70’i hibe sözleşme imzaladıktan sonraki 2 hafta içerisinde yatırılır. Hibenin geri kalan %30’u ise faaliyet tamamlandıktan ve teslim edilmesi gereken belgeler teslim edildikten sonra yatırılmaktadır.

  Tüm hibe ödemeleri hesaplamaları, Ulusal Ajans tarafından kabul görmüş ve hibelendirilmiş KA107 Projesi bütçesine göre Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünce yapılır.

  NOT: Bu ilanda bahsedilmeyen hususlarda Ulusal Ajans tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için KA171 El Kitabı” hükümleri ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.

   

  Saygılarımızla,

  Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

   

  Başvuru Belgeleri